پوستر فیلم  عصر یخبندان: داستان های اسکرات

عصر یخبندان: داستان های اسکرات

Ice Age: Scrat Tales

.3دقیقه
انیمیشن «عصر یخبندان: داستان های اسکرات» درباره سنجاب نگون بخت مشهور انیمیشن «عصر یخبندان» است که با یک بچه سنجاب کوچک و بامزه آشنا می شود. حالا او بی...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال عصر یخبندان: داستان های اسکرات

 سریال عصر یخبندان: داستان های اسکرات
 سریال عصر یخبندان: داستان های اسکرات
 سریال عصر یخبندان: داستان های اسکرات
 سریال عصر یخبندان: داستان های اسکرات
 سریال عصر یخبندان: داستان های اسکرات

عوامل سازنده سریال عصر یخبندان: داستان های اسکرات

Anthony Nisi
James Young Jackson
Batu Sener
James Palumbo

درباره سریال عصر یخبندان: داستان های اسکرات

انیمیشن «عصر یخبندان: داستان های اسکرات» درباره سنجاب نگون بخت مشهور انیمیشن «عصر یخبندان» است که با یک بچه سنجاب کوچک و بامزه آشنا می شود. حالا او بین دوراهی عشق پدر و پسری و پیدا کردن بلوط همیشه گمشده گرفتار شده است.