ناموجود

خانه در انتظار‏The Awaiting Home‏

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  خانه در انتظار

محصولایران
مادر و پسری که بخاطر بمباران و محاصره سوسنگرد از این شهر مهاجرت کرده اند و در اقامتگاه جنگ زدگان زنجان زندگی می کنند،‌ پدر خانواده را که در گرماگرم جنگ به اتفاق عبدو همسایه شان به آبادان رفته است...
فیلم‌های پیشنهادی