پوستر فیلم  اپراتور

اپراتور

.1ساعت و18دقیقه
فیلم «اپراتور» داستان دختر یک اپراتور با سابقه و یک افسر ارشد پلیس است که توسط گروگانگیران ربوده می شود. پدر و مادر دختر که از هم جدا شده اند در طی این اتفاق برای آزادی فرزندشان باید با هم همکاری کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم اپراتور

Amariah OlsonObin Olson
Patrick DurhamJonathan Sachar
George Kallis

خلاصه محتوا

فیلم «اپراتور» داستان دختر یک اپراتور با سابقه و یک افسر ارشد پلیس است که توسط گروگانگیران ربوده می شود. پدر و مادر دختر که از هم جدا شده اند در طی این اتفاق برای آزادی فرزندشان باید با هم همکاری کنند.