پوستر فیلم  طوفان کامل

طوفان کامل

The Perfect Storm

.1ساعت و49دقیقه
فیلم «طوفان کامل» طوفانی غیرمعمول، شدید از سمت «جزایر برمودا» شروع می شود و برخی ماهیگیران تجاری را غافل می کند و آن ها را در معرض خطر مرگ قرار می دهد...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم طوفان کامل

 فیلم طوفان کامل
 فیلم طوفان کامل
 فیلم طوفان کامل
 فیلم طوفان کامل
 فیلم طوفان کامل

عوامل سازنده فیلم طوفان کامل

Wolfgang Petersen
William D. Wittliff
James Horner
Richard Francis-Bruce

درباره فیلم طوفان کامل

فیلم «طوفان کامل» طوفانی غیرمعمول، شدید از سمت «جزایر برمودا» شروع می شود و برخی ماهیگیران تجاری را غافل می کند و آن ها را در معرض خطر مرگ قرار می دهد.