طوفان کامل

The Perfect Storm

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  طوفان کامل

کارگردان: Wolfgang Petersen

محصولآمریکا
فیلم «طوفان کامل» طوفانی غیرمعمول، شدید از سمت «جزایر برمودا» شروع می شود و برخی ماهیگیران تجاری را غافل می کند و آن ها را در معرض خطر مرگ قرار می دهد.

عوامل سازنده فیلم طوفان کامل

William D. Wittliff
James Horner
Richard Francis-Bruce