۳:۱۰ به یوما3:10 to Yuma

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ۳:۱۰ به یوما

کارگردان: Delmer Daves

محصولآمریکا
فیلم «3:10 به یوما» داستان انتقال مجرمی به نام «بن وید» با قطار ساعت 3:10 به یوما است تا در آن جا حکم اعدام او اجرا شود. «بن وید» سردسته یک گروه راهزن است که حالا افراد زیردستش به فکر آزاد سازی او هستند. کلانتر از تمام مردان شهر برای انتقال «وید» به یوما کمک می خواهد و یک کشاورز که سخت به پول نیاز دارد برای نجات مزرعه خود راهی این سفر خطرناک می شود.
David Heilweil
George Duning
Al Clark