۳:۱۰ به یوما3:10 to Yuma

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ۳:۱۰ به یوما

کارگردان: Delmer Daves

محصولآمریکا
فیلم «3:10 به یوما» داستان انتقال مجرمی به نام «بن وید» با قطار ساعت 3:10 به یوما است تا در آن جا حکم اعدام او اجرا شود. «بن وید» سردسته یک گروه راهزن است که حالا افراد ز...
David Heilweil
George Duning
Al Clark