پوستر فیلم  گلوله گمشده

گلوله گمشده

Lost Bullet

.1ساعت و22دقیقه
فیلم «گلوله گمشده» درباره پسر جوانی است که صاحب کار و مربی او توسط یک پلیس فاسد کشته می شود. او باید دنبال مدارکی باشد تا بی گناهی خود را ثابت کند.

تصاویر و جزییات فیلم گلوله گمشده

 فیلم گلوله گمشده
 فیلم گلوله گمشده
 فیلم گلوله گمشده
 فیلم گلوله گمشده
 فیلم گلوله گمشده

عوامل سازنده فیلم گلوله گمشده

Guillaume Pierret
Rémi Leautier
André Dziezuk
Sophie Fourdrinoy

درباره فیلم گلوله گمشده

فیلم «گلوله گمشده» درباره پسر جوانی است که صاحب کار و مربی او توسط یک پلیس فاسد کشته می شود. او باید دنبال مدارکی باشد تا بی گناهی خود را ثابت کند.