گلوله گمشده
بستن

گلوله گمشدهLost Bullet

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  گلوله گمشده
پیش نمایش

کارگردان: Guillaume Pierret

محصولفرانسه
فیلم «گلوله گمشده» درباره پسر جوان مکانیکی است که صاحب کار و مربی او توسط یک پلیس فاسد کشته می شود حال او باید دنبال مدارکی باشد تا بی گناهی خود را ثابت کند.
Rémi Leautier
André Dziezuk
Sophie Fourdrinoy