گلوله گمشده
بستن
پوستر فیلم  گلوله گمشده

گلوله گمشده

.1ساعت و28دقیقه
فیلم «گلوله گمشده» درباره پسر جوان مکانیکی است که صاحب کار و مربی او توسط یک پلیس فاسد کشته می شود حال او باید دنبال مدارکی باشد تا بی گناهی خود را ثابت کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم گلوله گمشده

Guillaume Pierret
Rémi Leautier
André Dziezuk
Sophie Fourdrinoy

خلاصه محتوا

فیلم «گلوله گمشده» درباره پسر جوان مکانیکی است که صاحب کار و مربی او توسط یک پلیس فاسد کشته می شود حال او باید دنبال مدارکی باشد تا بی گناهی خود را ثابت کند.