پوستر فیلم  متهم گریخت

متهم گریخت

The accused fled

سریالایرانی
.41دقیقه
سریال «متهم گریخت» داستان زندگی خانواده «هاشم خان» است که به علت بیماری توان انجام شغل سابق خود را ندارد. با اصرار همسرش «سرور» به امید یافتن کار بهتر...

تصاویر و جزییات سریال متهم گریخت

 سریال متهم گریخت
 سریال متهم گریخت
 سریال متهم گریخت
 سریال متهم گریخت
 سریال متهم گریخت

عوامل سازنده سریال متهم گریخت

درباره سریال متهم گریخت

سریال «متهم گریخت» داستان زندگی خانواده «هاشم خان» است که به علت بیماری توان انجام شغل سابق خود را ندارد. با اصرار همسرش «سرور» به امید یافتن کار بهتر، به همراه خانواده اش به تهران مهاجرت می کند. اما زندگی در تهران، برای او و خانواده اش ماجراها و مشکلات فراوانی را رقم می زند.