پسر اژدهاDragonboy

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پسر اژدها
انیمیشن کوتاه «پسر اژدها» درباره سه بچه کوچک در یک نمایش مدرسه است. یک شوالیه، یک پرنسس و یک اژدها نبرد حماسی برای عشق و افتخار است .
Caitlin Satchell
Jonathan Wandag