پوستر فیلم  پسر اژدها

پسر اژدها

انیمیشنآمریکایی
.4دقیقه
انیمیشن کوتاه «پسر اژدها» درباره سه بچه کوچک در یک نمایش مدرسه است. یک شوالیه، یک پرنسس و یک اژدها نبرد حماسی برای عشق و افتخار است .

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن پسر اژدها

Caitlin Satchell
Jonathan Wandag

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «پسر اژدها» درباره سه بچه کوچک در یک نمایش مدرسه است. یک شوالیه، یک پرنسس و یک اژدها نبرد حماسی برای عشق و افتخار است .