پوستر فیلم  پسر اژدها

پسر اژدها

Dragonboy

انیمیشنآمریکایی
.4دقیقه
انیمیشن کوتاه «پسر اژدها» درباره سه بچه کوچک در یک نمایش مدرسه است. یک شوالیه، یک پرنسس و یک اژدها نبرد حماسی برای عشق و افتخار است .

تصاویر و جزییات انیمیشن پسر اژدها

 انیمیشن پسر اژدها
 انیمیشن پسر اژدها
 انیمیشن پسر اژدها
 انیمیشن پسر اژدها
 انیمیشن پسر اژدها

عوامل سازنده انیمیشن پسر اژدها

Caitlin Satchell
Jonathan Wandag

درباره انیمیشن پسر اژدها

انیمیشن کوتاه «پسر اژدها» درباره سه بچه کوچک در یک نمایش مدرسه است. یک شوالیه، یک پرنسس و یک اژدها نبرد حماسی برای عشق و افتخار است .