پوستر فیلم  مرداب

مرداب

.24دقیقه
«مرداب» یا «استیل واتر» یک انیمیشن خانوادگی است که در آن پاندای مهربانی با صبر و حوصله روش هایی به کودکان آموزش می دهد تا بتوانند با استفاده از عقل خودشان، مشکلات را به بهترین شکل پشت سر بگذارند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال مرداب

Jack LiangCary SilverAlex Soto
Toby Chu
Jack Paulson

خلاصه محتوا

«مرداب» یا «استیل واتر» یک انیمیشن خانوادگی است که در آن پاندای مهربانی با صبر و حوصله روش هایی به کودکان آموزش می دهد تا بتوانند با استفاده از عقل خودشان، مشکلات را به بهترین شکل پشت سر بگذارند.