تعقیبFollowing

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  تعقیب

کارگردان: حسین دارابی

محصولایران
فیلم کوتاه «تعقیب» روایت همدلی اجتماعی مردم عزیز ایران در شرایط اقتصادی به وجود آمده و کمک به نیازمندان است.
محمد جواد موحد
حسین حقیقی
علی گورانی