لاتاری
بستن
پوستر فیلم  لاتاری

لاتاری

فیلمایرانی
.1ساعت و47دقیقه
فیلم «لاتاری» داستان خانواده های « امیرعلی» و «نوشین» که با ازدواج آن ها موافق نیستند. آن ها صبر پیشه کرده اند تا به مرور زمان، رضایت والدین خود را جلب کنند. آن دو رویای مشترکی دارند برنده شدن در لاتاری و دریافت گرین کارت آمریکا.
تصاویر و جزییات

خلاصه محتوا

فیلم «لاتاری» داستان خانواده های « امیرعلی» و «نوشین» که با ازدواج آن ها موافق نیستند. آن ها صبر پیشه کرده اند تا به مرور زمان، رضایت والدین خود را جلب کنند. آن دو رویای مشترکی دارند برنده شدن در لاتاری و دریافت گرین کارت آمریکا.