پوستر فیلم   نگهبانان کهکشان 2

نگهبانان کهکشان 2

Guardians of the Galaxy 2

.2ساعت و7دقیقه
در فیلم «نگهبانان کهکشان 2» نگهبانان به دنبال پیدا کردن پدر «پیتر کوییل» و کشف رازهای پنهان آن هستند، اما در این میان، دشمنان قدیمی آن ها، با یکدیگر م...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم نگهبانان کهکشان 2

 فیلم  نگهبانان کهکشان 2
 فیلم  نگهبانان کهکشان 2
 فیلم  نگهبانان کهکشان 2
 فیلم  نگهبانان کهکشان 2
 فیلم  نگهبانان کهکشان 2

عوامل سازنده فیلم نگهبانان کهکشان 2

James Gunn
Kevin Feige
James Gunn
Tyler Bates
Fred RaskinCraig Wood

درباره فیلم نگهبانان کهکشان 2

در فیلم «نگهبانان کهکشان 2» نگهبانان به دنبال پیدا کردن پدر «پیتر کوییل» و کشف رازهای پنهان آن هستند، اما در این میان، دشمنان قدیمی آن ها، با یکدیگر متحد شده اند. و این خطری است که خانواده جدید را تهدید می کند.