پوستر فیلم  هیجان و احساسات با کومو

هیجان و احساسات با کومو

Emotion and Feeling with Como

.3دقیقه
انیمیشن سریالی «هیجان و احساسات با کومو» «Emotion And Feeling with Como» در بیان احساسات و عواطف کودکانه ساخته شده است. این انیمیشن هیجانات و عواطف کو...

تصاویر و جزییات سریال هیجان و احساسات با کومو

 سریال هیجان و احساسات با کومو
 سریال هیجان و احساسات با کومو
 سریال هیجان و احساسات با کومو
 سریال هیجان و احساسات با کومو
 سریال هیجان و احساسات با کومو

عوامل سازنده سریال هیجان و احساسات با کومو

Nicholson N.f
Nicholson N.f

درباره سریال هیجان و احساسات با کومو

انیمیشن سریالی «هیجان و احساسات با کومو» «Emotion And Feeling with Como» در بیان احساسات و عواطف کودکانه ساخته شده است. این انیمیشن هیجانات و عواطف کودکان را با شخصیتی به نام «کومو» آموزش می دهد.