ناموجود

پیشمرگانPishMargan

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  پیشمرگان

کارگردان: محسن هادی

محصولایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در بهمن 1357،مناطق کردنشین غرب ایران شاهد چند شورش مسلحانه بود که سال ها ادامه داشت و امنیت را در آن مناطق به هم زد. این شورش ها که به یک جنگ تمام عیار داخلی تبدیل شدند، توسط چند گروه انجام شد که با شعار خودمختاری کردستان، در نخستین روزهای پس از سقوط شاهنشاهی، با حمله به پادگان های ارتش و ژاندارمری و غارت پادگان ها، مسلح شده بودند...
سید سلیم غفوری
فیلم‌های پیشنهادی