پوستر فیلم  تبدیل شوندگان 4: عصر انقراض

تبدیل شوندگان 4: عصر انقراض

.2ساعت و35دقیقه
در فیلم «تبدیل شوندگان: عصر انقراض» یک مکانیک به نام «مارک والبرگ» به همراه دخترش چیزی را کشف می کنند که باعث می شود «اتوبوت ها» و «دیسپتیکون ها» و همین طور ماموران دولتی به سمت آن دو کشیده شوند.
تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم تبدیل شوندگان 4: عصر انقراض

عوامل سازنده فیلم تبدیل شوندگان 4: عصر انقراض

خلاصه محتوا

در فیلم «تبدیل شوندگان: عصر انقراض» یک مکانیک به نام «مارک والبرگ» به همراه دخترش چیزی را کشف می کنند که باعث می شود «اتوبوت ها» و «دیسپتیکون ها» و همین طور ماموران دولتی به سمت آن دو کشیده شوند.