پوستر فیلم  میکی، دونالد و گوفی: سه تفنگ دار

میکی، دونالد و گوفی: سه تفنگ دار

انیمیشنآمریکایی
.58دقیقه
انیمیشن «میکی، دونالد و گوفی: سه تفنگ دار» داستان سه بی خانمان «میکی ماوس، دانلد داک و گوفی» است که توسط چند دزد وسایلشان دزدیده می شود در این حال این سه دوست تصمیم می گیرند تبدیل به تفنگ دار شده و در مقابل ظلم ایستادگی کنند

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن میکی، دونالد و گوفی: سه تفنگ دار

Donovan Cook
Margot PipkinLaurel Betts
Bruce Broughton
Bret Marnell

خلاصه محتوا

انیمیشن «میکی، دونالد و گوفی: سه تفنگ دار» داستان سه بی خانمان «میکی ماوس، دانلد داک و گوفی» است که توسط چند دزد وسایلشان دزدیده می شود در این حال این سه دوست تصمیم می گیرند تبدیل به تفنگ دار شده و در مقابل ظلم ایستادگی کنند