فانتوم پینPhantom Pain

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  فانتوم پین

کارگردان: Matthias Emcke

محصولآلمان
فیلم «فانتوم پین» داستان «مارک سامنر» دوچرخه سوار پر شور و مسئوليت گريزی است که حتی از پذیرش مسئولیت دخترش امتناع می ورزد. «مارک» در یک تصادف جدی پای چپ خود را از دست می ...
Henning FerberMarcus Welke
Matthias Emcke
Martin Todsharow
Martina Matuschewski