پوستر فیلم  من ترانه، 15 سال دارم

من ترانه، 15 سال دارم

فیلمایرانی
.1ساعت و47دقیقه
فیلم «من ترانه، 15سال دارم» درباره «ترانه»، دختر نوجوانی است که مادرش را در کودکی از دست داده و پدرش به دلایلی در زندان به سر می‌ برد. «ترانه» به زندگی عادی اش ادامه می‌ دهد تا این که پسر پولداری به او پیشنهاد ازدواج می‌ دهد.

عوامل سازنده فیلم من ترانه، 15 سال دارم

خلاصه محتوا

فیلم «من ترانه، 15سال دارم» درباره «ترانه»، دختر نوجوانی است که مادرش را در کودکی از دست داده و پدرش به دلایلی در زندان به سر می‌ برد. «ترانه» به زندگی عادی اش ادامه می‌ دهد تا این که پسر پولداری به او پیشنهاد ازدواج می‌ دهد.