پوستر فیلم  گمراه شده

گمراه شده

Misguided

انیمیشنآمریکایی
.2دقیقه
انیمیشن کوتاه «گمراه شده» درباره سگ دست و پا چلفتی به نام «تام» است. او برای گرفتن توپ تنیسش از «آلبرت» که کور است چشم پوشی می کند.

عوامل سازنده انیمیشن گمراه شده

Sanghyun Kim
Sanghyun Kim
Corey Wallace

درباره انیمیشن گمراه شده

انیمیشن کوتاه «گمراه شده» درباره سگ دست و پا چلفتی به نام «تام» است. او برای گرفتن توپ تنیسش از «آلبرت» که کور است چشم پوشی می کند.