ایکسونامی
بستن
پوستر فیلم  ایکسونامی

ایکسونامی

مستندایرانی
.1ساعت و36دقیقه
مستند «ایکسونامی» داستان یک پورن استار آمریکایی و تجربه او برای رسیدن به آزادی‌ های جنسی در ایالات متحده را برای مردم ایران روایت می‌کند. «ایکسونامی» جنبش‌ ها و جنایات جنسی در «ایالات متحده آمریکا» را مورد بررسی قرار داده و دارای آرشیو های دیده نشده از تاریخ سده اخیر «آمریکا» است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند ایکسونامی

خلاصه محتوا

مستند «ایکسونامی» داستان یک پورن استار آمریکایی و تجربه او برای رسیدن به آزادی‌ های جنسی در ایالات متحده را برای مردم ایران روایت می‌کند. «ایکسونامی» جنبش‌ ها و جنایات جنسی در «ایالات متحده آمریکا» را مورد بررسی قرار داده و دارای آرشیو های دیده نشده از تاریخ سده اخیر «آمریکا» است.