نافرمان

Nafarman

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  نافرمان

کارگردان: امیر منیری

محصولایران
مستند «نافرمان» رفتار کودکان و نافرمانی هایی که در برابر پدر و مادر انجام می دهند را روایت می کند و روش صحیح تربیت کودکان، به دور از هر گونه خشونت را بیان می کند.

عوامل سازنده مستند نافرمان