اولین امضا برای رعنا
بستن
پوستر فیلم  اولین امضا برای رعنا

اولین امضا برای رعنا

فیلمایرانی
.1ساعت و24دقیقه
فیلم «اولین امضا برای رعنا» درباره داستان‌ نویسی است که چند سال قبل با همسرش «رعنا» ازدواج کرده‌ و یک پسر 6 ساله دارد. او سه کتاب چاپ کرده اما هیچ‌ کدام از این کتاب‌ ها نتوانسته‌ اند برای او پولی به همراه بیاورند، تا این که خبری از یک دوست قدیمی، این خانواده را بهم می ریزد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم اولین امضا برای رعنا

خلاصه محتوا

فیلم «اولین امضا برای رعنا» درباره داستان‌ نویسی است که چند سال قبل با همسرش «رعنا» ازدواج کرده‌ و یک پسر 6 ساله دارد. او سه کتاب چاپ کرده اما هیچ‌ کدام از این کتاب‌ ها نتوانسته‌ اند برای او پولی به همراه بیاورند، تا این که خبری از یک دوست قدیمی، این خانواده را بهم می ریزد.