پوستر فیلم  قلب دریا

قلب دریا

.2ساعت
داستان فیلم «قلب دریا» بر اساس یک رویداد واقعی در سال ۱۸۲۰ است. جایی که نا خدا و خدمه‌ یک کشتی صید موجودات دریایی گرفتار نهنگی غول پیکر شده و به مدت ۹۰ روز در دریا اسیر این موجود می شوند.

عوامل سازنده فیلم قلب دریا

Ron Howard
Charles Leavitt
Roque Baños

خلاصه محتوا

داستان فیلم «قلب دریا» بر اساس یک رویداد واقعی در سال ۱۸۲۰ است. جایی که نا خدا و خدمه‌ یک کشتی صید موجودات دریایی گرفتار نهنگی غول پیکر شده و به مدت ۹۰ روز در دریا اسیر این موجود می شوند.