پوستر فیلم  جعبه

جعبه

انیمیشنفرانسه ای
.7دقیقه
انیمیشن «جعبه» داستان پیرمردی است که عزم خود را جزم می کند تا یک موش را از خانه خود بیرون بیندازد اما رفته رفته رابط پیرمرد و موش وارد داستان دیگری می شود.

عوامل سازنده انیمیشن جعبه

Eliott BerloseCarole Favier
Angelina Pelluet

خلاصه محتوا

انیمیشن «جعبه» داستان پیرمردی است که عزم خود را جزم می کند تا یک موش را از خانه خود بیرون بیندازد اما رفته رفته رابط پیرمرد و موش وارد داستان دیگری می شود.