پوستر فیلم  جعبه

جعبه

La Boite

انیمیشنفرانسه ای
.7دقیقه
انیمیشن «جعبه» داستان پیرمردی است که عزم خود را جزم می کند تا یک موش را از خانه خود بیرون بیندازد اما رفته رفته رابط پیرمرد و موش وارد داستان دیگری می...

عوامل سازنده انیمیشن جعبه

Eliott BerloseCarole Favier
Angelina Pelluet

درباره انیمیشن جعبه

انیمیشن «جعبه» داستان پیرمردی است که عزم خود را جزم می کند تا یک موش را از خانه خود بیرون بیندازد اما رفته رفته رابط پیرمرد و موش وارد داستان دیگری می شود.