پوستر فیلم  جزیره بزرگ

جزیره بزرگ

Grand Isle

.1ساعت و19دقیقه
در فیلم «جزیره بزرگ» پدری متهم به قتل است و باید در شبی تیره و تار بی گناهی اش را اثبات کند ولی مشکلاتی بر سر راهش به وجود می آید.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم جزیره بزرگ

 فیلم جزیره بزرگ
 فیلم جزیره بزرگ
 فیلم جزیره بزرگ
 فیلم جزیره بزرگ
 فیلم جزیره بزرگ

عوامل سازنده فیلم جزیره بزرگ

Stephen S. Campanelli
Terry BirdJustin Begnaud
Josh Atchley
Eric Potter

درباره فیلم جزیره بزرگ

در فیلم «جزیره بزرگ» پدری متهم به قتل است و باید در شبی تیره و تار بی گناهی اش را اثبات کند ولی مشکلاتی بر سر راهش به وجود می آید.