زندگی پیLife of Pi

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  زندگی پی

کارگردان: Ang Lee

فیلم «زندگی پی» داستان مردی جوان است که از یک فاجعه در دریا نجات پیدا کرده‌ و به یک سفر پر ماجرا کشیده می‌ شود. او در حالی که هم چنان در دریا آواره است، با یک ببر بنگال ترسناک ارتباط برقرار می‌ کند.
Ang LeeGil Netter
David MageeYann Martel
Mychael Danna
Tim Squyres