پوستر فیلم  دربست

دربست

فیلمایرانی
.1ساعت و19دقیقه
فیلم «دربست» داستان «پارسا» جوان 30 ساله‌ ای است که بعد از مرگ پدرش و شرایط نامساعد روحی، ناخواسته درگیر مسافر کشی می‌ شود و در تقابل با افراد مختلف جامعه رفته رفته از انزوا خارج شده و به زندگی امیدوارانه‌ تر نگاه می‌ کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم دربست

خلاصه محتوا

فیلم «دربست» داستان «پارسا» جوان 30 ساله‌ ای است که بعد از مرگ پدرش و شرایط نامساعد روحی، ناخواسته درگیر مسافر کشی می‌ شود و در تقابل با افراد مختلف جامعه رفته رفته از انزوا خارج شده و به زندگی امیدوارانه‌ تر نگاه می‌ کند.