دربستThe Ride

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دربست

محصولایران
فیلم «دربست» داستان «پارسا» جوان 30 ساله‌ ای است که بعد از مرگ پدرش و شرایط نامساعد روحی، ناخواسته درگیر مسافر کشی می‌ شود و در تقابل با افراد مختلف جامعه رفته رفته از ان...