زایرا گل می چیندDaisy Cutter

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  زایرا گل می چیند
انیمیشن کوتاه «زایرا گل می چیند» درباره «زایرا» یک دختر کوچک عراقی است که هر روز در یک پارک در «بغداد» برای یکی از دوستانی که از دستش می رود، گل های زیبا جمع می کند.
Rubén Salazar
Enrique García
Aritz Villodas