کارگر ساده نیازمندیم
بستن

کارگر ساده نیازمندیمKargar Sadeh Niazmandim

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کارگر ساده نیازمندیم
پیش نمایش

کارگردان: منوچهر هادی

محصولایران
فیلم «کارگر ساده نیازمندیم» داستان مردی به اسم «قدم» است که برای کار به تهران آمده است. قدم شاگرد مغازه «رحمت» می شود و در این میان عاشق «مونس»، دختر رحمت می شود. رحمت به
منوچهر هادی
پدرام کریمی
بهزاد عبدی
موحد شادرو