کارگر ساده نیازمندیم
بستن

کارگر ساده نیازمندیمSimple Worker Needed

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کارگر ساده نیازمندیم
پیش نمایش

کارگردان: منوچهر هادی

محصولایران
فیلم «کارگر ساده نیازمندیم» داستان مردی به اسم "قدم" روایت می کند که برای کار به تهران آمده است. قدم شاگرد مغازه رحمت می شود و در این میان عاشق مونس، دختر رحمت می شود. رحمت به هیچ عنوان موافق این رابطه نیست.
منوچهر هادی
پدرام کریمی
بهزاد عبدی
موحد شادرو
فیلم‌های پیشنهادی