کارگر ساده نیازمندیم
بستن
پوستر فیلم  کارگر ساده نیازمندیم

کارگر ساده نیازمندیم

فیلمایرانی
.1ساعت و36دقیقه
فیلم «کارگر ساده نیازمندیم» داستان مردی به اسم «قدم» است که برای کار به تهران آمده است. قدم شاگرد مغازه «رحمت» می شود و در این میان عاشق «مونس»، دختر رحمت می شود. رحمت به هیچ عنوان موافق این رابطه نیست.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کارگر ساده نیازمندیم

منوچهر هادی
منوچهر هادی
پدرام کریمی
بهزاد عبدی
موحد شادرو

خلاصه محتوا

فیلم «کارگر ساده نیازمندیم» داستان مردی به اسم «قدم» است که برای کار به تهران آمده است. قدم شاگرد مغازه «رحمت» می شود و در این میان عاشق «مونس»، دختر رحمت می شود. رحمت به هیچ عنوان موافق این رابطه نیست.