پوستر فیلم  مسافران دره تمشک: گردن دراز بخشنده

مسافران دره تمشک: گردن دراز بخشنده

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و10دقیقه
انیمیشن «مسافران دره تمشک گردن دراز بخشنده» درباره پا کوتاه و دوستانش است که به طور مداوم توسط سه دایناسور نوجوان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. اما توسط اتفاقی مشکلات آن ها دو چندان شده و کمبود زیاد آب باعث درگیری بین ساکنان دره بزرگ می شود که تا این زمان در صلح و هماهنگی نسبی زندگی می کردند.

عوامل سازنده انیمیشن مسافران دره تمشک: گردن دراز بخشنده

Roy Allen Smith
Roy Allen Smith
Dev RossJudy Freudberg
Michael Tavera
Jay Bixsen

خلاصه محتوا

انیمیشن «مسافران دره تمشک گردن دراز بخشنده» درباره پا کوتاه و دوستانش است که به طور مداوم توسط سه دایناسور نوجوان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. اما توسط اتفاقی مشکلات آن ها دو چندان شده و کمبود زیاد آب باعث درگیری بین ساکنان دره بزرگ می شود که تا این زمان در صلح و هماهنگی نسبی زندگی می کردند.