پوستر فیلم  مرگ دیگری

مرگ دیگری

Other's Death

فیلمایرانی
.1ساعت و12دقیقه
فیلم «مرگ دیگری» داستان یک فرمانده ی عالی رتبه ی نظامی است که در تدارک جنگی بزرگ است که منجر به نابودی هزاران نفر خواهد شد. چند دقیقه پیش از عملیات، ه...

تصاویر و جزییات فیلم مرگ دیگری

 فیلم مرگ دیگری
 فیلم مرگ دیگری
 فیلم مرگ دیگری
 فیلم مرگ دیگری
 فیلم مرگ دیگری

عوامل سازنده فیلم مرگ دیگری

محمدرضا هنرمند
حسین منزه

درباره فیلم مرگ دیگری

فیلم «مرگ دیگری» داستان یک فرمانده ی عالی رتبه ی نظامی است که در تدارک جنگی بزرگ است که منجر به نابودی هزاران نفر خواهد شد. چند دقیقه پیش از عملیات، هنگامی که در اتاق جنگ، خود را برای شروع کار آماده می کند، با فرد ناشناسی روبرو می شود.