پوستر فیلم  از خون سنگ

از خون سنگ

Az Khoon Sang

مستندایرانی
.42دقیقه
مستند «از خون سنگ» اعتصاب کارکنان پالایشگاه نفت آبادان در سال 57 و تاثیر آن در پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به تصویر می کشد.

تصاویر و جزییات مستند از خون سنگ

 مستند از خون سنگ
 مستند از خون سنگ
 مستند از خون سنگ
 مستند از خون سنگ
 مستند از خون سنگ

عوامل سازنده مستند از خون سنگ

درباره مستند از خون سنگ

مستند «از خون سنگ» اعتصاب کارکنان پالایشگاه نفت آبادان در سال 57 و تاثیر آن در پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به تصویر می کشد.