ناموجود

آواز گنجشک هاThe Song of Sparrows

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  آواز گنجشک ها

کارگردان: مجید مجیدی

محصولایران

مرد ساده و میانسالی به نام کریم که در یک مزرعه پرورش حیوانات کار می کند، شیفته شترمرغهاست و ارتباط روانی و عاطفی با آنها برقرار کرده است. برحسب اتفاق یکی از شترمرغها از مزرعه فرار می کند...

فیلم‌های پیشنهادی