پوستر فیلم  ستاره های خاموشی

ستاره های خاموشی

Silent Stars

مستندایرانی
.41دقیقه
مستند «ستاره های خاموش» حادثه ظهر عاشورا 1357 که در تهران توسط گارد جاویدان شاهنشاهی رخ داده است، به عنوان یکی از حوادث تأثیر گذار در روند پیروزی انقل...

عوامل سازنده مستند ستاره های خاموشی

مهران ده نمکی
مهدی مطهر
امین سروری

درباره مستند ستاره های خاموشی

مستند «ستاره های خاموش» حادثه ظهر عاشورا 1357 که در تهران توسط گارد جاویدان شاهنشاهی رخ داده است، به عنوان یکی از حوادث تأثیر گذار در روند پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.