پوستر فیلم  تیر باران

تیر باران

فیلمایرانی
.1ساعت و6دقیقه
فیلم «تیر باران» داستان زندگی و مبارزات سرسختانه «روحانی شهید سیدعلی اندرزگو» است. در این ماجرا نقش گروه‌های موتلفه اسلامی در ترور «حسنعلی منصور» و صحنه‌های مختلف از زندگی پرفراز و نشیب اندرزگو در باروری انقلاب اسلامی بازسازی شده است.

عوامل سازنده فیلم تیر باران

خلاصه محتوا

فیلم «تیر باران» داستان زندگی و مبارزات سرسختانه «روحانی شهید سیدعلی اندرزگو» است. در این ماجرا نقش گروه‌های موتلفه اسلامی در ترور «حسنعلی منصور» و صحنه‌های مختلف از زندگی پرفراز و نشیب اندرزگو در باروری انقلاب اسلامی بازسازی شده است.