تیر بارانTir Baran

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  تیر باران

محصولایران
فیلم «تیر باران» داستان زندگی و مبارزات سرسختانه «روحانی شهید سیدعلی اندرزگو» است. در این ماجرا نقش گروه‌های موتلفه اسلامی در ترور «حسنعلی منصور» و صحنه‌های مختلف از زندگ...