پوستر فیلم  ناپدید شدن در کلیفتون هیل

ناپدید شدن در کلیفتون هیل

Disappearance at Clifton Hill

.1ساعت و24دقیقه
فیلم «ناپدید شدن در کلیفتون هیل» درباره زنی جوان به نام «ابی» است که پس از مرگ مادرش تصمیم می گیرد به زادگاه قبلی خود بازگردد. او با حضور در زادگاه قب...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم ناپدید شدن در کلیفتون هیل

 فیلم ناپدید شدن در کلیفتون هیل
 فیلم ناپدید شدن در کلیفتون هیل
 فیلم ناپدید شدن در کلیفتون هیل
 فیلم ناپدید شدن در کلیفتون هیل
 فیلم ناپدید شدن در کلیفتون هیل

عوامل سازنده فیلم ناپدید شدن در کلیفتون هیل

Albert Shin
Fraser AshKevin Krikst
Cam McLauchlin

درباره فیلم ناپدید شدن در کلیفتون هیل

فیلم «ناپدید شدن در کلیفتون هیل» درباره زنی جوان به نام «ابی» است که پس از مرگ مادرش تصمیم می گیرد به زادگاه قبلی خود بازگردد. او با حضور در زادگاه قبلی اش تمام خاطرات تلخ دوران کودکی اش را به یاد آورده و همین امر باعث می شود تلاش کند تا جنایتی را افشا کند.