پوستر فیلم  خانواده من

خانواده من

سریالهندی
.24دقیقه
سریال «خانواده من» داستان زندگی یک پسر بچه به نام «هارشو گوپتا» و خانواده اش را در تابستان سال 1998 روایت می کند. ماجراها و اتفاقات روزمره ای که برایشان پیش می آید باعث می شود «هارشو» به اهمیت خانواده پی ببرد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال خانواده من

Sameer Saxena
Max GonsalvesShreyansh Pandey
Gourav Gopal Jha

خلاصه محتوا

سریال «خانواده من» داستان زندگی یک پسر بچه به نام «هارشو گوپتا» و خانواده اش را در تابستان سال 1998 روایت می کند. ماجراها و اتفاقات روزمره ای که برایشان پیش می آید باعث می شود «هارشو» به اهمیت خانواده پی ببرد.