پوستر فیلم  مسترکلاس: پائل کروگمن اقتصاد و جامعه را آموزش می دهد

مسترکلاس: پائل کروگمن اقتصاد و جامعه را آموزش می دهد

.3دقیقه
مجموعه «مستر کلاس» با محتوای کلاس های آموزشی با شخصیت های مشهور در زمینه های مربوط به خود است. این کلاس ها در زمینه مباحثی مانند نویسندگی، سیاست، اقتصاد، طراحی بازی های ویدیویی، ورزش و آشپزی تجربه یادگیری در کلاس جهانی را برای همه امکان پذیر می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده سریال مسترکلاس: پائل کروگمن اقتصاد و جامعه را آموزش می دهد

Paul Krugman

خلاصه محتوا

مجموعه «مستر کلاس» با محتوای کلاس های آموزشی با شخصیت های مشهور در زمینه های مربوط به خود است. این کلاس ها در زمینه مباحثی مانند نویسندگی، سیاست، اقتصاد، طراحی بازی های ویدیویی، ورزش و آشپزی تجربه یادگیری در کلاس جهانی را برای همه امکان پذیر می کند.