پوستر فیلم  لگو جنگ ستارگان تعطیلات تابستانی

لگو جنگ ستارگان تعطیلات تابستانی

Lego Star Wars Summer Vacation

انیمیشنآمریکایی
.42دقیقه
انیمیشن «لگو جنگ ستارگان تعطیلات تابستانی» داستان «رز»، «ری»، «فین»، «پو» و «چوباکا» شخصیت های انیمیشن «جنگ ستارگان» است که پس از نبرد سرنوشت ساز خود ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن لگو جنگ ستارگان تعطیلات تابستانی

 انیمیشن لگو جنگ ستارگان تعطیلات تابستانی
 انیمیشن لگو جنگ ستارگان تعطیلات تابستانی
 انیمیشن لگو جنگ ستارگان تعطیلات تابستانی
 انیمیشن لگو جنگ ستارگان تعطیلات تابستانی
 انیمیشن لگو جنگ ستارگان تعطیلات تابستانی

عوامل سازنده انیمیشن لگو جنگ ستارگان تعطیلات تابستانی

Ken Cunningham
Daniel CaveyDaniel Langlois
David Shayne
Michael Kramer
Damon Fulford

درباره انیمیشن لگو جنگ ستارگان تعطیلات تابستانی

انیمیشن «لگو جنگ ستارگان تعطیلات تابستانی» داستان «رز»، «ری»، «فین»، «پو» و «چوباکا» شخصیت های انیمیشن «جنگ ستارگان» است که پس از نبرد سرنوشت ساز خود با امپراطور «پالپاتین»، قصد دارند مدتی را با آرامش در تعطیلات تابستانی سپری کنند. با وجود این که «فین» می خواهد بهترین تعطیلات تابستانی ممکن را با نزدیک ترین دوستانش داشته باشد، اما ماجراهایی رقم می خورد که اوضاع طبق نقشه پیش نمی رود.