خوره
بستن

خورهkhoreh

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  خوره
پیش نمایش

محصولایران
مستند «خوره» به وقایع دی ماه ۹۶ و آنچه در شکل گیری موج خواسته‌های به حق مردم و علل انحراف آن پرداخته است می‌ پردازد.
فیلم‌های پیشنهادی