پوستر فیلم  شب واقعه

شب واقعه

Event Night

فیلمایرانی
.1ساعت و42دقیقه
فیلم «شب واقعه» تصویرگر بخشی از زندگی شهید «دریاقلی سورانی» است که در جریان حمله عراقی ها به ایران با هدف اشغال خرمشهر،​ عملیات را گزارش می ​دهد و به ...

عوامل سازنده فیلم شب واقعه

درباره فیلم شب واقعه

فیلم «شب واقعه» تصویرگر بخشی از زندگی شهید «دریاقلی سورانی» است که در جریان حمله عراقی ها به ایران با هدف اشغال خرمشهر،​ عملیات را گزارش می ​دهد و به این ترتیب خوزستان را از اشغال در آبان ماه 59 نجات می​ دهد.