شب واقعهEvent Night

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شب واقعه

کارگردان: شهرام اسدی

محصولایران
چهلمين روز بعد از آغاز جنگ تحميلی، درياقلی سورانی پس از آن كه خانواده اش را از شهر آبادان راهی می كند، به اوراق فروشی خود در حاشيه بهمن شير بر می گردد و با ماجراهايی روبرو می شود.
فیلم‌های پیشنهادی