پوستر فیلم  شب واقعه

شب واقعه

فیلمایرانی
.1ساعت و42دقیقه
فیلم «شب واقعه» تصویرگر بخشی از زندگی شهید «دریاقلی سورانی» است که در جریان حمله عراقی ها به ایران با هدف اشغال خرمشهر،​ عملیات را گزارش می ​دهد و به این ترتیب خوزستان را از اشغال در آبان ماه 59 نجات می​ دهد.

عوامل سازنده فیلم شب واقعه

خلاصه محتوا

فیلم «شب واقعه» تصویرگر بخشی از زندگی شهید «دریاقلی سورانی» است که در جریان حمله عراقی ها به ایران با هدف اشغال خرمشهر،​ عملیات را گزارش می ​دهد و به این ترتیب خوزستان را از اشغال در آبان ماه 59 نجات می​ دهد.