پوستر فیلم  رمز بیگانه

رمز بیگانه

Alien Code

.1ساعت و38دقیقه
فیلم «رمز بیگانه» درباره فردی به نام «الکس جاکوبز» است. او رمز نگاری با استعداد و درخشان است. پس از رمز گشایی پیام یافت شده در یک ماهواره، «الکس» می ب...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم رمز بیگانه

Michael G. Cooney
John P. Aguirre
Michael G. Cooney
Vincent Oppido
Marc Grossman

درباره فیلم رمز بیگانه

فیلم «رمز بیگانه» درباره فردی به نام «الکس جاکوبز» است. او رمز نگاری با استعداد و درخشان است. پس از رمز گشایی پیام یافت شده در یک ماهواره، «الکس» می بیند که توسط مأمورین دولتی به دام افتاده است.