پوستر فیلم  عشق و جنون

عشق و جنون

Love And Madness

فیلمایرانی
.1ساعت و11دقیقه
فیلم «عشق و جنون» داستان مردی بعد از گذشت ۳۰ سال از اتفاقی که تنها زاییده‌ی ذهن او و یک سوء تفاهم ساده است به تهران می آید تا از شخصی انتقام گرفته و ا...

عوامل سازنده فیلم عشق و جنون

حسن نجفی
محمدرضا محمدی
حسن نجفی

درباره فیلم عشق و جنون

فیلم «عشق و جنون» داستان مردی بعد از گذشت ۳۰ سال از اتفاقی که تنها زاییده‌ی ذهن او و یک سوء تفاهم ساده است به تهران می آید تا از شخصی انتقام گرفته و او را به قتل برساند. در این میان با دو نفر از نسل جوان آشنا می شود و با زندگی عاشقانه، معصوم و پاک آن‌ها مواجه شده اما کام آن‌ها را به خاطر افکار شوم خود تلخ می‌سازد.