جنگ فردا
بستن
پوستر فیلم  جنگ فردا

جنگ فردا

.2ساعت و17دقیقه
فیلم «جنگ فردا» درباره یک جنگجوی ارتش است که به جنگ در آینده با بیگانگان دعوت می شود و سرنوشت انسان ها به توانایی او در مواجه با این دشمنان ترسناک و بی رحم است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم جنگ فردا

Chris McKay
Zach Dean
Lorne Balfe

خلاصه محتوا

فیلم «جنگ فردا» درباره یک جنگجوی ارتش است که به جنگ در آینده با بیگانگان دعوت می شود و سرنوشت انسان ها به توانایی او در مواجه با این دشمنان ترسناک و بی رحم است.