ناموجود

هر چه سخت تر زمین می خورندThe Harder They Fall

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  هر چه سخت تر زمین می خورند

کارگردان: Mark Robson

محصولآمریکا
ادی قرار است کشف تازه بنکو را همه جا مطرح کند. کشف جدید او یک مشت زن آرژانتینی تنومند به نام تورو مونو است. بنکو مسابقه های متعددی را برگزار می کند و چیزی نمی گذرد که این سنگین وزن قد بلند تصور می کند که خودش مسابقه ها را برده است...
Philip Yordan
Philip Yordan
فیلم‌های پیشنهادی