پوستر فیلم  شریان

شریان

سریالایرانی
.24دقیقه
مستند سریالی «شریان» به بررسی وضعیت نظام سلامت، تغذیه و جایگاه طب سنتی اسلامی در ایران ،می پردازد.

عوامل سازنده سریال شریان

خلاصه محتوا

مستند سریالی «شریان» به بررسی وضعیت نظام سلامت، تغذیه و جایگاه طب سنتی اسلامی در ایران ،می پردازد.