پوستر فیلم  شریان

شریان

Artery

سریالایرانی
.24دقیقه
مستند سریالی «شریان» به بررسی وضعیت نظام سلامت، تغذیه و جایگاه طب سنتی اسلامی در ایران ،می پردازد.

تصاویر و جزییات سریال شریان

 سریال شریان
 سریال شریان
 سریال شریان
 سریال شریان
 سریال شریان

عوامل سازنده سریال شریان

درباره سریال شریان

مستند سریالی «شریان» به بررسی وضعیت نظام سلامت، تغذیه و جایگاه طب سنتی اسلامی در ایران ،می پردازد.