کیپو و عصر هیولاهای عجیب
بستن
پوستر فیلم  کیپو و عصر هیولاهای عجیب

کیپو و عصر هیولاهای عجیب

.24دقیقه
انیمیشن سریالی «کیپو و عصر هیولاهای عجیب» در مورد دختری است که در دنیای آخرالزمانی به دنبال احتمالات و چیزهای ممکن می رود و قصد دارد اکتشافات جذابی انجام دهد. همه چیز در دنیای آخرالزمانی دیوانه وار احساس می شود. همه چیز بزرگ تر از انسان ها هستند و حتی حشرات هم می توانند خطر بزرگی برای انسان ها باشند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال کیپو و عصر هیولاهای عجیب

خلاصه محتوا

انیمیشن سریالی «کیپو و عصر هیولاهای عجیب» در مورد دختری است که در دنیای آخرالزمانی به دنبال احتمالات و چیزهای ممکن می رود و قصد دارد اکتشافات جذابی انجام دهد. همه چیز در دنیای آخرالزمانی دیوانه وار احساس می شود. همه چیز بزرگ تر از انسان ها هستند و حتی حشرات هم می توانند خطر بزرگی برای انسان ها باشند.