ناموجود

یاغیYaghi

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  یاغی

محصولایران
سید، معلم تبعید شده به روستا، به دادمحمد که مثل دیگر اهالی روستا به دلیل خشکسالی نتوانسته سهم اربابی را بپردازد توصیه می کند به جای ترک روستا در آن جا بماند و در مقابل ظلم خان مقاومت کند...
فیلم‌های پیشنهادی